F-kassan

Img-20120424-00006

Detta får man med i brevet från försäkringskassan när man som Svensk medborgare har jobbat utomlands en tid men dock fortfarande under hela tiden har haft sin bostad i Sverige samt mantalskriven här, med alla pengar som FK har lagt ner på sina datasystem och ändå inte fått utt bättre data, skrämmande.

Posted via email from tomjensen’s posterous

© 2012, tomjensen. All rights reserved.